Help mee

Marieke wordt uitgezonden door de Hervormde Gemeente Huizen. Het is daarmee niet enkel haar project, maar ook dat van de gemeente. Uw steun is belangrijk! Dit kunt u doen door te bidden, te helpen en/of te geven.

Alvast bedankt namens Marieke! 

Bidden

Gebed is het belangrijkste waarmee u Marieke kunt ondersteunen. Daarom zullen er op de website en in de nieuwsbrief gebedspunten worden vermeld die u kunt meenemen in uw voorbeden.

Helpen

Er kan in de toekomst gevraagd worden om te helpen bij een sponsorproject. Mogen we dan misschien een beroep op u doen?

Geven

Wij vragen u vrijmoedig om Marieke in haar werk ook financieel te ondersteunen. U kunt onderstaand sponsorformulier downloaden en naar sponsor@ebbersinzuidafrika.nl sturen. Natuurlijk kunt u het ook printen en sturen naar:

Thuisfrontcommissie M. Ebbers t.a.v. Fondsenwerving

Erasmushof 15, 1277 CA Huizen

Mocht u niet over een printer beschikken, dan liggen er brochures in de kerkgebouwen van Hervormd Huizen.

Denkt u er even aan om zelf uw bank opdracht te geven tot een (eenmalige of periodieke) overmaking. Dit kan op rekeningnummer NL71 RABO 0329 9074 17 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Huizen,

o.v.v. Uitzending Marieke Ebbers Zuid-Afrika.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Download
Sponsorformulier Marieke
sponsorformulier marieke.docx
Microsoft Word document 39.9 KB