mijn opdracht

Nadat ik de opleiding voor Leerkracht in het Basisonderwijs had afgerond, ben ik een aantal maanden in het buitenland geweest, om daar te werken. Na de drie maanden in Tanzania kreeg ik een baan in Nederland.

Dat zag ik ook als onderdeel van Gods plan. Hij heeft mij die mogelijkheid gegeven en het is mijn verantwoordelijkheid om mijn werk daarin zo goed mogelijk te doen. Dat heb ik de afgelopen jaren dan ook met veel plezier gedaan.

Toch had ik een verlangen om eens weer terug te gaan naar het buitenland en mij open te stellen voor het werken in de zending.

Daarover heb ik met familie, vrienden en mensen uit de gemeente gesproken.

Ook heb ik verschillende zendingsorganisaties gesproken en gekeken naar de mogelijkheden.

Uiteindelijk mocht ik in geloof een stap zetten en werd het verlangen werkelijkheid. Via Operatie Mobilisatie mag ik werken bij AidsHope, op onderwijsgebied. Niet alleen heb ik te maken met kinderen, maar er wordt ook op verschillende gebieden met jongeren en volwassenen gewerkt.

Ook in dit werk wil ik mij voor de volle 100% inzetten. Het gaat tenslotte niet om mij of om het werk dat ik kan doen, maar om het werk dat God wil doen. Hij is Degene die mijn leven, maar ook dat van zoveel anderen wil besturen en leiden. Ik hoop dat de kinderen van Aids Hope door mij heen Gods liefde voor hen zullen ervaren.