OM international

“Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’” Romeinen 10:14


George Verwer werd in 1955 tijdens een bijeenkomst van Billy Graham christen. Hij beloofde dat hij zich zou inzetten voor wereldevangelisatie. In 1957 is Operatie Mobilisatie, toen nog Send The Light, begonnen met Walter Borchard, Dale Rhoton en George Verwer toen zij zich inzetten om het evangelie naar Mexico te brengen. Deze drie mannen reden in de zomer van dat jaar in een busje vol Johannes Evangeliën over de grens tussen de VS en Mexico. Dit deden ze drie jaar achter elkaar. In 1960 richtten ze hun blik op Europa met als doel om lokale kerken te ondersteunen bij en te mobiliseren tot evangelisatie.

In 1963 waren er in Europa 2000 mensen actief in short-term acties om het goede nieuws van Gods liefde voor mensen te verspreiden en kerken toe te rusten; OM groeide. Met de groei nam ook het aantal landen waarin OM actief was toe. Om de logistieke uitdagingen die dit met zich meebracht het hoofd te bieden werd in 1970 een schip gekocht, de Logos. De vloot van OM werd uitgebreid met de Doulos, de Logos II en de Logos Hope. Op dit moment is alleen de Logos Hope nog in de vaart.

God heeft het werk van OM geweldig gezegend. In 2013 werken zo’n 6100 vrijwilligers in meer dan 110 landen. In maart van dit jaar is Lawrence Tong, afkomstig uit Singapore, aangesteld als internationaal directeur van OM; de derde directeur van OM. In Europa is OM actief in 30 landen. Eén van deze landen is Engeland.

De geweldige geschiedenis van OM is beschreven in het boek “Geestelijke Revolutie”.