aidshope centre

In 2005 richtte OM Zuid-Afrika een ministerie op genaamd AidsHope. Op dat moment was naar ruwe schatting zo'n 20% van de bevolking besmet met HIV en waren er 1,5 miljoen aidswezen in het land.

AidsHope werd opgericht met het doel om diegene die besmet en getroffen zijn door HIV/Aids toekomst te geven door hen bijvoorbeeld christelijk onderwijs te bieden en hen zo door te kunnen laten stromen naar een opleiding die vervolgens hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

In 2009 opende Meetse a Bophelo (fontein van het leven) haar deuren. Een centrum waar één van de belangrijkste taken het bieden van naschoolse opvang aan kwetsbare kinderen is. Zo'n 30 kinderen komen elke dag na school naar dit centrum, krijgen dan een warme maaltijd (voor sommigen de enige maaltijd op een dag), horen een Bijbelverhaal en krijgen hulp bij hun huiswerk. Ook krijgen ze bijstand op medisch, sociaal en emotioneel vlak, aangezien vele kinderen een traumatische achtergrond hebben.

De kinderen hebben ontzettend veel aan de veiligheid en de aandacht die zij ontvangen van vrijwilligers op het terrein.